SGS تقویم رومیزی

SGS تقویم رومیزی

مشتری: SGS
فعالیت مشتری: خدمات بازرسی و صدور گواهینامه های بین المللی
شرح پروژه: تقویم رومیزی شرکت اس جی اس ایران در 56 برگ هفتگی گلاسه رنگی و یادداشت سرچسب شده در کنار تقویم و با طراحی اختصاصی تهیه و تولید گردیده است.  امکان یادداشت مختصر در روز مورد نظر کاربری این نوع تقویم را دوچندان نموده است.