کارت ویزیت فرش فریدیان

کارت ویزیت فرش فریدیان

مشتری: فرش فریدیان
فعالیت مشتری: تولید کننده فرش دستباف