پوستر هفته سلامت

پوستر هفته سلامت

مشتری: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: مدیریت و برنامه ریزی کلان پروژه های پالایشگاهی و خط لوله کشور