فولدر ماشین دارو

فولدر ماشین دارو

مشتری: ماشین دارو
فعالیت مشتری: ماشین الات تجهیزات صنعتی و داروئی