فولدر ماشین دارو

فولدر ماشین دارو

مشتری: ماشین دارو
فعالیت مشتری: ماشین آلات صنعتی
مشخصات پروژه: طراحی و چاپ فولدر اختصاصی با مقوای 300 گرم گلاسه، به همراه چهار برگ داخلی .