چاپ فولدر احداث صنعت

چاپ فولدر احداث صنعت

مشتری: احداث صنعت
فعالیت مشتری: سازنده کارخانجات سیمان
مشخصات پروژه: طراحی و چاپ فولدر اختصاصی با مقوای 300 گرم گلاسه، به همراه چهار برگ داخلی .