طراحی لیبل و کاور مالتی مدیای دانشگاه آزاد اسلامی

طراحی لیبل و کاور مالتی مدیای دانشگاه آزاد اسلامی

مشتری: دبیرخانه جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی
فعالیت مشتری: دانشگاه ها و موسسات آموزشی
مشخصات کار: طراحی و چاپ کاور مقوایی مالتی مدیا به همراه چاپ و رایت Dvd مالتی مدیا .