تقویم رومیزی پلکسی پایه دار

تقویم رومیزی پلکسی پایه دار

تقویم رومیزی پلکسی پایه دار

تقویم رومیزی پلکسی پایه دار با مشخصه بدنه پلکسی شفاف و انحنای صفحه اصلی خود احساسی جذاب و چشمگیر به مخاطب القا می کند. عدم پیوستگی صفحات تقویم با بدنه امکان استفاده از بدنه پلکسی آن را به عنوان قاب عکس برای سالها مقدور می سازد. همچنین برای استفاده در سال های بعد می توان تنها با تهیه صفحات داخلی تقویم از قاب پلکسی استفاده چندباره نمود.

مشخصات تقویم رومیزی 1397

  • ابعاد صفحات 17*12 سانتی متر
  • جنس بنده پلکسی شفاف
  • 14 صفحه تقویم ماهانه فصول و مناسبت ها
  • امکان چاپ سیلک روی بدنه پلکسی
  • امکان استفاده مجدد از قاب تقویم
  • امکان درج صفحات اختصاصی در ابتدای تقویم
  • امکان طراحی اختصاصی در تیراژ بالا