تقویم رومیزی و سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی و سررسید اختصاصی

تقویم رومیزی و سررسید اختصاصی

با توجه به گستردگی سلایق مشتریان، آتلیه گرافیک رسانقش با طراحی های متفاوت و خلاقانه تقویم رومیزی و سررسیدهای اختصاصی، نیازهای مشتریان را به طور کامل برآورده کرده و همچنین با ایجاد برخی تغییرات در ساختار و فرم تقویم ها امکانات جذابتری به شما ارائه خواهد کرد.
این موارد شامل عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، طراحی کامل صفحات به طور اختصاصی، چیدمان روزهای تقویم، نحوه جایگیری عکس های اختصاصی و سفارشی کردن برخی امکانات تقویم ها مانند تغییر در ابعاد پایه، رنگبندی چوب و سایر متریال های مورد استفاده می شود.
با این روش تقویم رومیزی تبدیل به یک بروشور تبلیغاتی و در عین حال جذاب و کاربردی می شود که یکسال نزد مخاطب نگهداری خواهد شد.