تقویم رومیزی همکاران سیستم

تقویم رومیزی همکاران سیستم

مشتری: همکاران سیستم
فعالیت مشتری: سازنده نرم افزار های جامع و اتوماسیون
شرح پروژه: تقویم رومیزی پلکسی پایه ام دی اف با 14 برگ گلاسه با سلفون مات