طراحی آگهی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

طراحی آگهی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

مشتری: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
فعالیت مشتری:  کارگزار بورس
شرح پروژه: استفاده از سمبل مرغ دریایی که تداعی کننده پرواز در بلندترین ارتفاع و استغنا است به همراه کره زمین در واقع دربرگیرنده مفهوم استعاری ثروت حاصل از سرمایه گذاری در سراسر جهان می باشد. هرچند مفهوم مذکور در لایه های بعدی آگهی به ذهن خطور می کنند . هدف گذاری استفاده مجدد از این عنصر بصری در مدیاهای مختلف تبلیغاتی شرکت بوده است تا مفهوم مذکور را به مرور در ذهن مخاطب جا بیاندازد.