آگهی تبلیغاتی قو الماس خاورمیانه

آگهی تبلیغاتی قو الماس خاورمیانه

مشتری: فرش عظیم زاده
فعالیت مشتری: برج سازی و سرمایه گذاری 
شرح پروژه: آگهی تبلیغاتی مذکور به صورت دو صفحه ای جهت درج در انواع مطبوعات و نشریات سفارش داده شد. به طوری که یک صفحه به تبلیغ گرانبهاترین فرش دستباف ایران اختصاص یافت و صفحه روبرو نیز یکی از بزرگترین پروژه های برج سازی ایران در سلمانشهر را بازگو می نمود. قالب این آگهی جهت تبلیغات محیطی بر روی بیلبوردها و پل های عابر پیاده نیز مورد استفاده قرار گرفت.