آگهی تبلیغاتی نمایشگاه اوج ایرانیان

آگهی تبلیغاتی نمایشگاه اوج ایرانیان

مشتری: فرودگاه آزادی
فعالیت مشتری: ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی، آموزشی و تفریحی 
شرح پروژه: آگهی تبلیغاتی فرودگاه آزادی به جهت نخستین نمایشگاه هوافضای کشور طراحی گردید. این نمایشگاه دربرگیرنده انواع امکانات و تجهیزات پروازی در ایران بوده است..