آگهی تبلیغاتی سیکا پارسیان

آگهی تبلیغاتی سیکا پارسیان

مشتری: سیکا پارسیان
فعالیت مشتری: مواد اولیه و محصولات صنعت ساختمان و سیمان و بتون
شرح پروژه: شرکت سیکا پارسیان شعبه سیکای سوئیس در ایران می باشد که برندسازی خود را براساس هویت واحد جهانی شرکت تعریف می نماید. از این رو براساس شاخصه های هویت بصری سازمان، تعداد بسیاری آگهی تبلیغاتی جهت این شرکت طراحی گردید.